Skip to main content
Search

Pravno obvestilo

PRAVNE INFORMACIJE

Pogoji Uporabe

Zadnja posodobitev [01/02/2023]

Ta spletna stran (“Spletna stran”) je dostopna pod temi “Pogoji Uporabe” in kakršnimikoli spremembami ali dodatki k Pogojem Uporabe (skupaj »Pogodba«), ki jih občasno utegne objaviti družba JNTL Consumer Health I (Switzerland) GmbH, Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, ali katera od povezanih družb (skupaj »Lastnik Strani«, »mi«). Vaša uporaba te Spletne Strani ali katerihkoli drugih storitev ali vsebin, ki jih ponuja Spletna Stran [ali Mobilna Programska Oprema] bo pomenila, da soglašate s tem, da so pogoji te Pogodbe za vas zavezujoči in  izvršljivi v enaki meri, kot če podpisali Pogodbo. Če niste pripravljeni sprejeti pogojev te Pogodbe, vas prosimo, da ne dostopate do Spletne Strani, da nanjo ne objavljate ali nalagate vsebin.

Ciljna Javnost Spletne Strani

Ta Spletna Stran je usmerjena in namenjena prebivalcem Slovenije. Ta Spleta Stran ni namenjena osebam, mlajšim od 15 let.

Omejitev odgovornosti glede podanih informacij

INFORMACIJE, VKLJUČNO S KATERIMIKOLI NASVETI IN PRIPOROČILI NA SPLETNI STRANI, SO OBJAVLJENE KOT POMOČ PRI SPLOŠNEM IZOBRAŽEVANJU.  TE INFORMACIJE NISO OBJAVLJENE KOT ZDRAVNIŠKI ALI ZDRAVSTVENI NASVETI ALI ZA NAMEN ZDRAVNIŠKE DIAGNOZE OZIROMA ZDRAVLJENJA IN ZA POSAMEZNE TEŽAVE. PRAV TAKO TE INFORMACIJE NISO NADOMESTILO ZA STROKOVEN NASVET ALI STORITVE USPOSOBLJENIH PONUDNIKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV, KI SO SEZNANJENI Z VAŠIMI  SPECIFIČNIMI OKOLIŠČINAMI. VEDNO POIŠČITE NASVET VAŠEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA ALI DRUGEGA SPECIALIZIRANEGA PONUDNIKA ZDRAVSTVENIH STORITEV GLEDE KATEREGAKOLI ZDRAVSTVENEGA STANJA IN PRED ZAČETKOM NOVEGA ZDRAVLJENJA.

NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA KATEREKOLI POSLEDICE, POSREDNO ALI NEPOSREDNO POVEZANE S KAKŠNIMKOLI DEJANJEM ALI OPUSTITVIJO, STORJENO NA PODLAGI INFORMACIJ, STORITEV ALI DRUGIH VSEBIN NA SPLETNI STRANI. SICER STREMIMO K TEMU, DA SO INFORMACIJE NA SPLETNI STRANI TOČNE, POPOLNE IN AŽURNE, VENDAR NE ZAGOTAVLJAMO IN NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO ALI IZGUBO, KI NASTANE V ZVEZI Z ZANESLJIVOSTJO, POPOLNOSTJO IN TOČNOSTJO INFORMACIJ NA SPLETNI STRANI.  

Lastništvo

Razumete, da je Spletna stran na voljo zgolj za osebno, nekomercialno uporabo.  Strinjate se, da je Spletna Stran v lasti Lastnika Strani; vključno z intelektualnimi pravicami in, da nimate pravice do njihove uporabe na kakršenkoli drug način, kot je ta, določen v teh Pogojih Uporabe. Nismo odgovorni za kakršnokoli škodo ali izgubo, ki jo utrpite v zvezi s kakršnokoli poslovno ali drugo uporabo Spletne Strani, ki ni avtorizirana s temi Pogoji Uporabe. Pridržujemo si pravico do zavrnitve dostopa do Spleten Strani ali do onemogočenja dostopa po naši presoji. Spletna Stran je na voljo brezplačno in na podlagi tega nimamo nobene obveznosti opravljanja vzdrževalnih ali podpornih storitev in nismo odgovorni za škodo, ki bi nastala kot posledica napak pri vzdrževanju ali pri posodabljanju Spletne Strani.

Spletne Strani, njenih delov, posodobitev, delov posodobitev, vključno s  programsko opremo, inkorporirano v Spletno Stran ni dovoljeno kopirati, spreminjati ali ponovno uporabiti.

To Spletno Stran lahko uporabljate zgolj z v skladu z zakonitimi nameni in v skladu s temi Pogoji Uporabe. Zagotavljamo vam ne-izključno, neprenosljivo omejeno dovoljenje za ogled, tiskanje in delitev vsebin, pridobljenih s Spletne Strani za vašo osebno, nekomercialno uporabo, pod pogojem, da ne odstranite ali zakrijete obvestila o avtorskih pravicah ali drugih obvestil, prikazanih na vsebini. Prepovedano je kopiranje, ponatis, spreminjanje, prikazovanje, izvedba, prevod distribucija, prilagoditev, predvajanje, sporočanje javnosti s sredstvi telekomunikacije, cirkulacija, prodaja vsebine, pridobljene s Spletne Strani na kakršenkoli način, za kakršenkoli komercialni namen, vključno z drugimi spletnimi stranmi, brez predhodnega pisnega dovoljenja Lastnika Strani.

Dodatno, strinjate se, da ne boste (i) uporabljali te Spletne Strani na način, ki bi lahko onemogočil, preobremenil, poškodoval ali poslabšal to Spletno Stran, ali, ki bi posegal v siceršnjo rabo Spletne Strani, vključno z uporabnikovo zmožnostjo, da sodeluje v aktivnostih, ki se izvajajo v realnem času preko Spletne Strani; (ii) uporabljali robotov, pajkov, ali drugih avtomatskih naprav, procesov ali sredstev za dostop do Spletne Strani za katerikoli namen, vključno s strganjem in rudarjenjem podatkov, nadzorovanjem ali kopiranjem vsebin na tej Spletni Strani; (iii) uporabljali ročnih postopkov za nadzor ali kopiranje katerihkoli vsebin ali sodelovali v drugih oblikah neavtorizirane uporabe Spletne strani brez predhodnega pisnega dovoljenja Lastnika Strani; (iv) na drug način uporabili naprav, programske opreme ali rutin, ki posegajo v pravilno delovanje Spletne Strani; (v) na drug način poskušali posegati v pravilno delovanje Spletne Strani.

Pridržujemo si vse pravice, ki vam niso izrecno podeljene.

Vaš račun in geslo

V primeru, da Lastnik Strani omogoča registracijo uporabnikov (kot je ta možnost predvidena v razdelku »Vloge uporabnikov«), je možno, da se bo od vas zahtevalo, da ustvarite geslo, ko se prvič registrirate za uporabo Spletne Strani. Vaše geslo mora ostati zaupno, ne smete ga razkriti nikomur in nikomur ne smete dopustiti uporabe vašega računa. Ne smete uporabljati gesla ali računa katerikoli druge osebe. Če sumite, da je prišlo do neavtorizirane uporabe oziroma dostopa do vašega gesla ali računa, nas morate o tem takoj obvestiti. Ne prevzemamo odgovornosti za škodo ali izgubo, ki jo utrpite, ker niste svojega gesla obravnavali kot zaupnega, ker ste pustili komu drugemu, da uporabi vaš račun, ker vi uporabljate račun ali geslo nekoga drugega ali, če sumite, da je prišlo do neavtorizirane uporabe oziroma dostopa do vašega gesla ali računa, pa nas o tem ne obvestite takoj.

Zasebnost in soglasje za uporabo podatkov

Podatki, ki jih dobimo preko vaše uporabe Spletne Strani, preko registracije ali na drug način, so podvrženi naši Politiki Zasebnosti. Politika Zasebnosti naslavlja naše zbiranje in uporabo podatkov, ki nam jih zagotavljate, vključno z vsemi pravicami, ki se nanašajo na te podatke.

Elektronske komunikacije

Podatki, ki vam sporočeni preko Spletne Strani predstavljajo elektronske komunikacije. Ko z nami komunicirate preko Spletne Strani ali preko drugih elektronskih medijev, kot je elektronska pošta, se z nami elektronsko komuniciranje. Strinjate se, da lahko elektronsko komuniciramo z vami, upoštevajoč lokalno zakonodajo povezano s pravico do zasebnosti, in, da se komunikacija, vključno z obvestili, razkritji, pogodbami in drugo elektronsko posredovano komunikacijo, šteje kot pisna komunikacija in ima enak status in učinek, kot bi bila pisna in podpisana s strani stranke, ki jo pošilja.

Vloge uporabnikov

V okviru Spletne Strani obstaja možnost, da Lastnik Strani zagotovi delovanje določenih področij kot so razpravljalnice (»message boards«) in sobe za klepet (»chat rooms«), kjer bodo člani lahko nalagali in delili njihova razmišljanja, komentarje, kritike produktov, slike, videe in podobne vsebine z drugimi člani (skupaj »Forumi«). V primeru, da Lastnik Strani omogoča zagotavljanje Forumov, bodo ti Forumi na voljo zgolj registriranim članom Spletne Strani. Da bi zagotovili, da bodo besedila, grafike, programska oprema, glasba, zvok, fotografije, videi, sporočila, objave, podatki, informacije ali druge vsebine, objavljene s strani uporabnikov (»Uporabniška Vsebina«) koristne za vse širšo skupnost, smo vzpostavili nekaj osnovnih pravil.

Preden registrirani uporabnik Spletne Strani na Spletno Stran naloži Uporabniško Vsebino mora s klikom na okence (»tick-box«) izrecno potrditi, da je seznanjen z določili Pogojev uporabe ter z določili Politike Zasebnosti, in da se z njimi v celoti strinja.

Prav tako, če Forum deluje v okviru Spletne Strani, lahko uporabniki objavljajo vprašanja, na katera bodo odgovarjali strokovnjaki, ki bodo sodelovali z nami. Kjer bo to uporabno, strokovnjaki odgovarjajo na vprašanja članov in prejemajo plačilo z naše strani za čas, ki ga porabijo za odgovore, vendar pa odgovori predstavljajo izražanje njihovih mnenj. Strokovnjakom zagotavljamo dostop do Foruma in podajo smernic na Forumu zgolj z namenom zagotavljanja izobraževalnih storitev članom Spletne Strani.

V skladu z našo politiko pregledujemo Uporabniške Vsebine na Spletni Strani, v kolikor je to mogoče, bodisi pred bodisi po objavi. Predhodna moderacija pomeni, da Uporabniške Vsebine ne bodo objavljene na Forumu in, da drugi člani Spletne Strani ne morejo dostopati do njih ali si jih ogledati pred pregledom in odločitvijo, ali je Uporabniška Vsebina primerna za objavo na Forumu. Ta postopek pomeni, da Uporabniška Vsebina, oddana v objavo ne bo objavljena v realnem času, in morda sploh ne bo objavljena, če sprejmemo odločitev, da ni primerna za Spletno Stran. Naknadna moderacija Uporabniške Vsebine pomeni, da Lastnik Strani sprejme odločitev, da Uporabniška Vsebina ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh Pogojih Uporabe ali, da je drugače neprimerna za Spletno Stran in bo  odstranjena s Spletne Strani brez prehodnega opozorila uporabnika.

Uporabniška Vsebina mora biti primerna za Forum. Katerokoli Uporabniško Vsebino, ki ne ustreza našim Smernicam Skupnosti, lahko zavrnemo, preuredimo ali odstranimo, razlogi za zavrnitev pa niso omejeni. Smernice Skupnosti morate prebrati preden objavite katerokoli Uporabniško vsebino na Spletno Stran.

S tem, ko oddate Uporabniško Vsebino za objavo na Forumu, tudi (1) potrjujete ,da ste upravičeni do objave in prenosa Uporabniške Vsebine; (2) se strinjate, da ste edina odgovora oseba za objavo teh Uporabniških Vsebin; (3) Lastniku Strani in z njim povezanimi družbami dovoljujete, da na kakršenkoli način nepreklicno, neomejeno, ne izključno, neobremenjeno in brezplačno uporabljajo in licencirajo uporabo vaše Uporabniške Vsebine na Spletni Strani ali na drugih Spletnih Straneh, v lasti ali v upravljanju Lastnika Strani ali z njim povezanih družb (kot katerakoli stran družbenih medijev, povezana z Lastnikom Strani ali z njim povezanimi družbami).

Prosto lahko uporabljamo ideje, koncepte, “know-how” ali tehnike, ki izvirajo iz ali so vsebovane v Uporabniški Vsebini za kakršenkoli namen, vključno z razvojem, proizvodnjo in trženjem produktov. S tem razlogom vas naprošamo, da ne oddajate in ne pošiljate kakršnihkoli idej, predlogov ali materialov, ki jih želite obdržati kot tajne ali za katere želite prejemati nadomestilo. Zoper nas ne boste imeli kakršnihkoli zahtevkov v povezavi z uporabo ali neuporabo Uporabniške Vsebine. S tem, ko oddate Uporabniško Vsebino, razumete, da smo upravičeni, vendar ne obvezani neomejeno uporabljati, prikazovati in objaviti vaše ime, fotografije, podobe, glas, izvedbe, biografske podatke in/ali izjave na Spletni Strani in na spletnih straneh povezanih družb ali naslednikov Spletne Strani ali preko kanalih družbenih medijev, ki so v lasti ali v upravljanju Lastnika Strani ali z njim povezanih družb. Če bomo na kakršenkoli način uporabljali katerikoli od teh pravic, razumete in se strinjate s tem, da ne boste prejeli kakršnegakoli nadomestila, plačila, obvestila ali zaslug, in da Lastnik Strani ne potrebuje vašega soglasja za uporabo.

Potrjujete, da Forumi vsebujejo mnenja in poglede drugih uporabnikov. Potrjujete tudi, da nismo odgovorni za zanesljivost katerekoli Uporabniške Vsebine na Spletni Strani. Razumete in strinjate se, da je za Uporabniško Vsebino v celoti odgovorna oseba, ki je to Vsebino objavila. Razumete in strinjate se, da boste vi ocenili in nosili vsa tveganja povezana z uporabo Uporabniške Vsebine, vključno z zanašanjem na natančnost, popolnost ali uporabnost te Uporabniške Vsebine.

Pridržujemo si pravico da kadarkoli, začasno ali trajno, prekinemo vašo možnost nalagati Uporabniške Vsebine in ali vašo sposobnost dostopati do uporabniške Vsebine, z obvestilom ali brez obvestila, po naši presoji. Strinjate se, da v razmerju do vas ali do tretjih oseb nismo odgovorni za kakršnokoli prekinitev ali prenehanje sprejemanja Uporabniške Vsebine.

Opominjamo vas, da bo vsa Uporabniška Vsebina, ki jo oddate na Spletno Stran preko mobilne naprave shranjena na tej mobilni napravi. Izključno ste odgovorni za varnost vaše mobilne naprave, vseh vsebin in podatkov, ki jih vsebuje, kot tudi kakršnokoli geslo, ki ga uporabljate na vaši napravi in za dostop do Spletne Strani.

Shranjevanje Uporabniške Vsebine

Lahko določimo omejitev količine Uporabniških Vsebin, ki bo shranjena na Spletni Strani.  Nismo odgovorni za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki jo utrpite kot posledico izbrisa ali napake pri shranjevanju katerihkoli sporočil, komunikacije ali drugih Uporabniških Vsebin, povezanih z vzdrževanjem maksimalne količine shranjenih Uporabniških Vsebin.

Dodatni pogoji

Dodatni pogoji se lahko nanašajo na določene vsebine Spletne Strani kot so ponudbe, nagradne igre in tekmovanja. S sodelovanjem v teh aktivnostih na Spletni Strani, ki so urejene z dodatnimi pogoji, kot so Uradnima Pravila za ponudbe, nagradne igre in tekmovanja z, se strinjate, da so z omenjenimi dodatni pogoji za vas obvezujoči poleg teh pogojev Uporabe.

Obvestilo o jamstvihv zvezi z Uporabo Spletne Strani

SPLETNA STRAN JE NA VOLJO TAKŠNA KOT JE (»AS IS« IN »AS AVAILABLE«). RAZEN, ČE V TEH POGOJIH NI DRUGAČE DOLOČENO, LASTNIK STRANI IZRECNO ZAVRAČA VSA JAMSTVA V KAKŠNIKOLI OBLIKI, IZRECNA, PRAVNA ALI POSREDNA VKLJUČNO IN BREZ OMEJITEV GLEDE KAKRŠNIHKOLI JAMSTEV GLEDE PRODAJNE KAKOVOSTI, PRIMERNOSTI ZA POSEBEN NAMEN IN NEKRŠITVE, DO NAJVEČJEGA MOŽNEGA OBSEGA, KI JE DOPUSTNEGA S PRAVOM, KI SE UPORABLJA.

LASTNIK STRANKI NE JAMČI, DA BODO VAŠA PRIČAKOVANJA GLEDE SPLETNE STRANI UPRAVIČENA ALI, DA BO DOSTOP DO SPLETNE STRANI NEMOTEN, PRAVOČASEN, VAREN, PROST NAPAK, ALI DA BODO NAPAKE, ČE OBSTAJAJO, POPRAVLJENE. LASTNIK STRANI NE JAMČI ZA REZULTATE, KI BI NASTALI KOT POSLEDICA UPORABE TE SPLETNE STRANI, ZA NJIHOVO NATANČNOST, KVALITETO ALI ZA ZANESLJIVOST PODATKOV, PRIDOBLJENIH PREKO SPLETNE STRANI.

RAZUMETE IN STRINJATE SE, DA MATERIALE IN PODATKE, PRESENSENE ALI DRUGAČE PRIDOBLJENE PREKO UPORABE SPLETNE STRANI UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST IN, DA BOSTE IZKLJUČNO ODGOVORNI ZA KAKRŠNOSKOLI ŠKODO, KI NASTANE NA VAŠEM RAČUNALNIŠKEM SISTEMU ALI ZA IZGUBO PODATKOV, KI JE POSLEDICA PRENOSOV TAKIH MATERIALOV IN/ALI PODATKOV.

NASVET ALI PODATEK, PISNI ALI USTNI, KI STE GA PRIDOBILI S STRANI LASTNIKA STRANI ALI PREKO SPLETNE STRANI NE BO USTVARIL NIKAKRŠNIH JAMSTEV RAZEN TISTIH, KI SO IZRECNO NAVEDENA V TEM NASVETU ALI PODATKU.

Omejitev odgovornosti

IZRECNO SE STRINJATE IN RAZUMETE, DA LASTNIK STRANI, POVEZANE OSEBE IN KATERIKOLI OD NJIHOVIH DIREKTORJEV, URADNIKOV, USLUŽBENCEV, AGENTOV POOBLAŠČENCEV ALI DRUGIH PREDSTAVNIKOV, POD NOBENIMI POGOJEM NE BO ODGOVOREN ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO, KAZNOVALNO ŠKODO ALI POSLABŠANJE, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA, IZGUBO MOŽNOSTI UPORABE, DOHODKA, PRIHRANKOV ALI DOBIČKA, PODATKOV, DOBREGA IMENA, STROŠKOV NAROČANJA NADOMESTNE STORITVE ALI DRUGO NEPOSREDNO ALI POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, POVZROČENO NA KAKRŠENKOLI NAČIN IN PO KAKRŠNIKOLI TEORIJI O ODGOVORNOSTI, BODISI KRŠITEV POGODBE BODISI DELIKT (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO IN OBJEKTIVNO ODGOVORNOSTJO), IN DRUGE OBLIKE ŠKODE, KI IZVIRAJO IZ (1) UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE SPLETNE STRANI; (2) STROŠKOV NAROČANJA NADOMESTNIH STORITEV, PREDMETOV ALI SPLETNIH STRANI; (3) NEAVTORIZIRANEGA DOSTOPA ALI SPREMEMBE VAŠIH PRENOSOV ALI PODATKOV (VKLJUČNO Z OSEBNIMI PODATKI); (4) IZJAV ALI OBNAŠANJA TRETJIH OSEB NA SPLETNI STRANI; ALI (5) DRUGIH ZADEV, POVEZANIH S SPLETNO STRANJO. TE OMEJITVE SE UPORABLJAJO NE GLEDE NA TO ALI JE LASTNIK STRANI PREJEL NASVET V ZVEZI Z MOŽNOSTJO NASTANKA TAKE ŠKODE IN NE GLEDE NA NEUSPEŠNOST OSNOVNEGA NAMENA OMEJENIH PRAVNIH SREDSTEV. TA IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI VELJA DO NAJVEČJEGA MOŽNEGA OBSEGA, KI JE DOPUSTEN V PRAVU, KI SE UPORABLJA.

 

Obvestilo o blagovni znamki

Blagovne znamke in imena, prikazana na Spletni Strani so last Lastnika Strani, z njim povezanih družb ali ali tretjih oseb. Ne smete uporabljati ali prikazovati katerihkoli blagovnih znamk ali oznak storitev v lasti Lastnika Strani brez našega predhodnega pisnega soglasja. Na Spletni Strani ne smete uporabljati ali prikazovati drugih blagovnih znamk ali oznak storitev brez dovoljenja njihovih lastnikov.

Sprememba ali začasna prekinitev delovanja Spletne Strani

Za zagotavljanje dostopnosti Spletne strani se bomo v razumni meri potrudili, vendar se občasno lahko zgodi, da bomo morali dostop do Spletne Strani brez obvestila, trajno ali začasno prekiniti, omejiti ali spremeniti. Ne bomo odgovorni za kakršnokoli škodo ali izgubo, ki bi jo utrpeli v primeru takih ukrepov.

Ukinitev uporabe

Kadarkoli lahko ukinemo vaš dostop ali uporabo Spletne Strani ali izbrišemo vso vašo Uporabniško Vsebino ali del nje brez predhodnega obvestila, če imamo dober razlog za tako ravnanje, kar vključuje katerokoli izmed kršitev teh Pogojev Uporabe in Smernic Skupnosti. Ne bomo odgovorni za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi jo utegnili utrpeti zaradi ukinitve vaše uporabe Spletne Strani v teh okoliščinah. V primeru ukinitve morate prenehati z uporabo Spletne Strani in se strinjati, da določbe te Pogodbe glede  Lastništva, Blagovne znamke, Odškodnine, Pravnih obvestil, Jamstev, Omejitev odgovornosti in Uporabi prava ne glede na ukinitev ostanejo v veljavi.

Povezave na strani tretjih oseb

Spletna stran lahko vsebuje povezave ali sklice na spletne strani tretjih oseb. Te povezave so na voljo za vašo uporabo. Niso namenjene podpiranju izdelkov, storitev ali informacij tretjih oseb, pri čemer informacije, materiali ali vsebina tretjih oseb na Spletni Strani ali informacije, materiali ali vsebina tretjih oseb na katero se Stran sklicuje ali ponuja povezavo nanjo, ne izraža podpore tretjim strankam bodisi na izrecen bodisi na posreden način. Vse informacije, podatki, mnenja, priporočila, produkti ali storitve, ki jih ponujajo tretje osebe preko povezav na druge spletne strani ali jih na drug način ponudijo preko njihovih spletnih strani so v izključni domeni teh tretjih oseb in ne Lastnika Strani. Vaša uporaba spletnih strani tretjih oseb je pogojena z njihovimi pogoj uporabe in njihovimi politikami zasebnosti.

Odškodnina

Strinjate se s tem, da boste izplačali odškodnino in Lastnika Strani, z njim povezane osebe in njihove direktorje, uradnike, uslužbence, agente in druge predstavnike obravnavali kot proste vse odgovornosti v zvezi z zahtevki, škodo in stroški, vključno z vendar ne omejeno na pravne stroške in pristojbine, ki izvirajo iz (a) vašega kršenja teh Pogojev Uporabe; (b) vašo uporabo te Spletne Strani vključno z vendar ne omejeno na prenos ali postavitev vaših podatkov ali vsebin na Spletni Strani; in (c) katerimkoli zahtevkom  ali trditvijo, da vaša Uporabniška Vsebina krši pravice intelektualne lastnine ali druge lastniške pravice ali pravico do zasebnosti katerekoli tretje osebe.

Spremembe Pogojev

Pogoje Uporabe lahko občasno po naši presoji spremenimo, s tem da Pogoje Uporabe naložimo na Spletno Stran in specificiramo datum, s katerim je nova verzija Pogojev Uporabe stopila v veljavo. Datum na vrhu teh Pogojev Uporabe, »Zadnja posodobitev«, zaznamuje, kdaj so bile narejene zadnje spremembe. Vaša nadaljevana uporaba Spletne Strani po objavi nove verzije pogojev Uporabe pomeni, da se strinjate s spremembami.

Kontaktne informacije

Če imate dodatna vprašanja ali mnenja v zvezi s pogoji Uporabe ali s Spletno Stranjo nas lahko kontaktirate preko kontaktnih podatkov, ki se nahajajo v Politiki Zasebnosti ali pod razdelkom »Kontaktirajte nas« na Spletni Strani.

Ločljivost

V kolikor bi določba ali del določbe teh Pogojev Uporabe postal nezakonit, ničen, neveljaven ali neizvršljiv se ta določba oziroma del določbe obravnava ločeno od teh Pogojev Uporabe in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost ostalih določb.

Nadaljevanje veljave

Vse Sekcije ostanejo v veljavi tudi po prenehanju pravice do uporabe Spletne Izbira prava in Pristojnosti

Izbira prava in pristojnosti

Informacije na tej strani so namenjene za uporabo prebivalcev Republike Slovenije. Druge države imajo lahko zakone, regulatorne zahteve ali zdravniške prakse, ki so različne od teh v Sloveniji. Ta Pogodba in kakršenkoli spor, povezan s Spletno Stranjo, predmeti, ki jih kupite preko Spletne Strani in z vsemi nepogodbenimi obveznostmi, ki izvirajo iz ali so povezane s temi Pogoji Uporabe, se presojata po slovenskem pravu, z izključitvijo kolizijskih norm. Za vse sodne in druge pravne postopke med Lastnikom Strani in med vami je izključno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, v Sloveniji, pri čemer soglašate z izključno pristojnostjo teh sodišč.

Back to Top